Zisk business grantu

Zisk business grantu

Evropská komise poskytuje možnost zisku finančního grantu a to na projekty a činnosti, které souvisejí s politikami Evropské unie. Tyto granty jsou poskytovány v různých oblastech – výzkum, zdraví, vzdělávají, ochrana spotřebitelů, humanitární pomoc, či ochrana životního prostředí. Získat grant tak můžete i na obchodní činnost, která však souvisí s Evropskou unií.

Jak správně zažádat o grant

Příjemci těchto grantů jsou většinou soukromé osoby nebo veřejné subjekty. Může se také sát, že o grant zažádá jednotlivec. Evropská komise pak po zvážení jednotlivých projektů vybere ty, kteří finanční obnos obdrží. Jelikož existuje mnoho odvětví, ve kterých lze grant získat, liší se také podmínky, za kterých jej můžete obdržet. Jedním z hlavních bodů je dodržení základních zadávacích bodů programu.

Je důležité si uvědomit

Granty ze strany EU jsou pouze doplňkovým prvkem financování. Nejedná se o plné hrazení, ale pouze o částečné. Plné financování je možné obdržet, jedná se však o výjimku. Peníze z EU jsou určeny pouze na určité finanční operace. Nemají příjemci přinést zisk. Granty nelze využít zpětně na činnost, která už byla ukončena. Důležité je také to, že na jednu akci lze poskytnout pouze jeden grant. Není tedy možné zafinancovat celou akci „slepením“ více grantů dohromady.

Jako malý podnik můžete peníze získat buď přímo – pomocí grantu, nebo nepřímo – z vnitrostátních úrovní, kde jsou peníze taktéž z EU.

Postup je tedy následovný – nejprve musíte vytvořit projektový záměr. Ten posléze napasovat na program, který bude co nejvíce v souladu s vaším projektem. Poté zažádáte o podporu. Vaše žádost bude posouzena. Vy poté plán zrealizujete a zažádáte o finanční platbu. Dojde k vyúčtování částky a následné kontroly projektu, tedy jestli jste vše dodrželi a nevyužili peníze jinak.

Zisk takového grantu může být obtížný. Existuje však mnoho firem, co se na toto zpracování zaměřují. Pomohou vám s papírováním a vyřizováním všeho nezbytného. Není tedy potřeba se tohoto procesu obávat. Zvládlo to už tolik lidí před vámi, proč byste to nezvládli i vy.