Vlastnictví v Evropě

5857241172_2c6f2c5934_bCo se týče vlastnictví, to může mít mnoho podob. Já bych se zaměřila na vlastnictví, které je možná to nejdůležitější. A to je právo na duševní vlastnictví.

Duševní vlastnictví je výhradní právo k nakládání s díly, vynálezy a jinými víceméně nehmotnými věcmi, které jsou dílem lidské práce, myšlení a zkoumání. Patří mezi ně nápady, myšlenky, návody, řešení, či originální náměty. Dělí se do tří podkategorií – průmyslové vlastnictví, umělecká díla chráněná autorským právem a obchodní strategie.

I Evropská unie bere toto vlastnictví velice vážně a staví se k němu rázně, s pevně určenými pravidly. Své dílo si tak každá osoba může chránit. Na základě pravidel stanovených Světovou organizací duševního vlastnictví můžeme zažádat o patenty, obchodní značky nebo autorská práva na danou věc.

Toto vlastnictví i nadále zůstává chráněno především samotnými členskými státy. Avšak chránit každé vlastnictví v každém státě zvlášť by bylo poměrně finančně i časově náročné. Proto lze zajistit ochranu na úrovni celé EU.

Pro zavedení ochranné známky pro celé Společenství je potřeba zaplatit poplatek ve výší 1050 eur. Pokud ale tento proces provedete přes internet, cena bude pouze 900 eur. Přihlášky se podávají k Evropskému patentovému dvoru. Tímto patentem tak ochráníte vaši obchodní značku na celém území Unie, předejdete tak falšování a podvodům a hlavně definujete svá práva. Výhodou tohoto patentu je také to, že jej můžete podat přes internet, z pohodlí vašeho domova a ve svém rodném jazyce. Cena přes internet je také poměrně příznivá, ale není konečná. Úřad si poté účtuje částky za průzkum, udělení patentu, jeho validaci apod.

První zmínka o patentech na území Evropy byla zaznamenána v roce 1973. Jejím cílem je co nejvíce usnadnit prosazování patentů v celé Evropě. Je nutno však poznačit, že evropský patent není jednotný, ale jde spíše o svazek patentů národních. Finanční náročnost je poměrně velká, nicméně ve srovnání s tím, že by si měl člověk vyřizovat patent v každé evropské zemi zvlášť je cena poměrně zanedbatelná.