Spotřebitelská práva v EU

Spotřebitelská práva patří k jedním z důležitých práv v Evropě. Pojďme se tedy podívat na to, jak s nimi EU zachází.

Cílem spotřebitelské politiky je chránit práva spotřebitelů a to prostřednictvím právních předpisů. Hlavním bodem je rychlé a efektivní řešení sporů s obchodníky. Dále se EU snaží zajistit, aby práva spotřebitelů odpovídala ekonomickým a společenským změnám. To se týká hlavně oblastí energetiky, finančnictví a digitální oblasti. EU se také snaží zaručit bezpečnost všech výrobků prodávaných v rámci jednoho trhu. Snaží se umožnit spotřebitelům rozhodovat se na základě jasných, přesných a ucelených informací. To se týká hlavně nákupů přes internet.

Při dodržování těchto pravidel má spotřebitel jistotu, že jeho nákupy zboží či služeb budou v pořádku. Cílem programu na ochranu spotřebitele je prosazovat právní předpisy v rámci jednotného trhu a poskytovat spotřebitelům vysokou úroveň právní ochrany. Program je nastaven na období od 2014 až 2020 a každého občana stojí ročně pouze pět euro centů.

Jak již bylo řečeno, na prvním místě jsou práva spotřebitele. Proto jsou stanoveny vysoké bezpečnostní normy, aby nemohlo dojít k poškození spotřebitele. Tyto normy platí pro hračky, elektrické spotřebiče, kosmetiku, léčiva, osobní ochranné prostředky, potraviny apod. Pokud se i tak na nějakém výrobku díky důkladným kontrolám najde něco závadného, dojde k okamžitému stažení výrobku z trhu. Hlášení o závadnosti může provést každý občan EU. Nejčastěji se jedná o hračky a textil.

Jsou tu i další sféry, ve kterých EU chrání své občany. Je to zejména právo na poctivé obchodní praktiky, zamezení klamavé reklamy a hanobení konkurenční značky, správné označení ceny výrobku, podomní prodej, atd.

Důležitým bodem jsou zejména poctivé obchodní praktiky. Pod tímto souslovím se mi ihned vybaví pořad Šmejdi. Takto správné obchodní praktiky rozhodně nevypadají. Je to právě EU, která tyto praktiky reguluje a snaží se je sledovat za nás. Mezi nekalé obchodní praktiky patří například klamavá reklama, nebo agresivita ze strany prodejce – vnucování zboží, obtěžování a podobně. Za nedodržování těchto praktik hrozí prodejcům až statisícové pokuty.