Přeshraniční projekty chrání Evropské podnikání

Přeshraniční projekty jsou důležité pro udržování nejen vztahů, ale i pro putování zahraničního kapitálu. Tomu všemu napomáhají finance z Evropské unie. Ta poskytuje finanční prostředky firmám pro zahájení, nebo rozšíření podnikání a to pomocí různých forem – grantů, půjček nebo prostřednictvím garancí. Celkově lze financování EU rozdělit do dvou kategorií – přímé financování prostřednictvím grantů a nepřímé financování prostřednictvím národních a místních zprostředkovatelů.

Peníze z EU většinou putují na smysluplné projekty, které se snaží působit a pomáhat nejen na národní, ale i na mezinárodní sféře. Zkusme se ale podívat na projekty, které sice EU financovala, ale jedná se o velmi zajímavé a místy i nechápavé investice.

Za zmínku stojí určitě investice skoro tří milionu eur na pouze virtuální prohlídku středomořských ostrovů. Nápad sice dobrý, ale cena poměrně přemrštěná. Další kuriozitou je podpora reklamy. Co je na tom divného? Typ reklamy. Ta totiž byla na bramborovou osvětu ve Švédsku, kde jsou brambory součástí kuchyně už několik století. Peníze putují například i na výzkum stárnoucích hereček nebo na podporu ruského vojska, ano, slyšíte správně. Tím však nekončíme. Peníze dostaly i rumunské čarodějnice, které EU považuje za běžné povolání. Za zmínku stojí rozhodně i financování kampaně s názvem – Kam vlastně míří peníze z evropských fondů? Na tuto kampaň bylo využito 7.5 milionu eur.

Většina peněz však putuje na správné účely: napomáhá rozjet nové firmy, podporuje ty stávající a hlavně jim dodává pocit konkurenceschopnosti na trhu. Evropské fondy se stále více rozšiřují. Posledním fondem se tak stal Evropský námořní a rybářský fond, který vznikl v roce 2014 na podporu evropských rybářů. Zajímavý je i fond pro přizpůsobení se globalizaci, který napomáhá propuštěným pracovníkům firem.

Všechny zmiňované projekty propojují putování peněz napříč celou EU. Což má za následek její propojení a vzájemnou podporu zemí. Tento otevřený systém tak otevírá další dveře novým zájemcům z řad podnikatelů. Právě tato mezistátní spolupráce udržuje chod ekonomiky ve správném směru. Do budoucna se rozhodně můžeme těšit na daleko větší propojení, které přinese mnoho užitku i do jiných koutů světa.