Podnikavá Evropa

Evropská unie je poměrně aktivní organizací, která se zabývá nepřeberným množstvím aktivit. Pokusím se je vám přiblížit a osvětlit.

Jak jsem tedy již zmiňovala, EU vznikla v padesátých letech, kdy se tehdy šest zakládajících států dohodlo na tom, že budou regulovat trh s uhlím a ocelí, což jsou hlavní suroviny pro výrobu zbraní. Pojďme se tedy podívat na to, jak se „podnikavost“ Evropy od této doby změnila a co je jejím nynějším největším cílem.

Evropská unie se zabývá celou řadou oblastí politik. V jejím zájmu jsou politiky jak lidských práv, tak dopravy, či obchodu.

Nejdůležitějším orgánem EU je Evropská komise. Její úlohou je prosazování obecných zájmů a to tak, že navrhuje a později vymáhá dodržování právních předpisů. Dále také provádí jednotlivé politiky a spravuje rozpočet EU. Za každý členský stát zde nalezeme jednoho komisaře. Tento orgán sídlí v Bruselu a má svého předsedu, kterým je v nynější době Jean-Claude Juncker. Důležité je poznamenat, že se jedná o nezávislý výkonný orgán. Taktéž odpovídá za provádění rozhodnutí ze strany Evropského parlamentu a Rady EU.

Je taktéž potřeba zmínit Evropská parlament, což je přímo volený orgán s legislativní pravomocí. K dnešnímu dni se skládá ze 751 poslanců, kdy každý stát zastupuje jiný počet a to vzhledem k populaci daného státu. Europoslanci jsou voleni přímo občany EU a to na volební období, které trvá pět let. Má tři hlavní funkce – legislativní, dozorčí a rozpočtovou. Právě na něm tak závisí hladký průběh celého fungování Evropské unie.

Na závěr tedy můžeme říct, že Evropská unie je podnikavou institucí, která rozhodně neusnula na vavřínech. Již přes šedesát let se snaží nejen rozšiřovat své pole působení, což rozhodně svědčí o její podnikavosti, ale taktéž se snaží občanům co nejvíce přiblížit a otevřít. Její snaha byla oceněna, neboť v roce 2012 získala Nobelovu cenu za mír a to přesně za sjednocování kontinentu. Rozhodně se tedy můžeme těšit na to, co dalšího Evropská unie ještě vymyslí.