Pilíř investicí

Investice Evropské unie tvoří velký podíl v jejich finančních nákladech. Jak se tedy s těmito penězi nakládá a kdo je spravuje? Jak celkově probíhá proces finanční investice na půdě Evropské unie?

Je potřeba dopředu říci, že hlavním orgánem, který toto vše spravuje je Evropská investiční banka. Ta poskytuje půjčky pro kapitálové investice, které mají podporovat vyrovnaný ekonomický rozvoj, integraci samotné Evropy, ale také hospodářský rozvoj v zemích, které se teprve rozhodly do EU vstoupit. Tato banka je také většinovým akcionářem tzv. Evropského investičního fondu. Zaměřuje se zejména na podporu malých a středních podniků na území Evropy.

Sídlo této banky se nachází v Lucemburku. O chod této banky se stará Rada guvernérů – ta má 28 členů, správní rada – taktéž 28 členů, Řídící výbor o devíti členech a Kontrolní výbor se třemi členy a třemi pozorovateli.

Hlavními cíli této banky jsou pomoc méně rozvinutým oblastem; rozvoj dopravních, energetických a telekomunikačních sítí; ochrana životního prostředí a kvality života; podpora středního a malého podnikání; energetická politika a rozvoj konkurenceschopnosti průmyslu.

Co se týče samotného financování, na tyto projekty je Evropská investiční banka schopná podat finance až do výše 50% jejich finančních nákladů. Nelze tedy po EU požadovat financování celého projektu. Vždy se na tom musí nějak podílet i další subjekt. Tato finanční podpora putuje do více než 130 zemí světa.

S tímto se váže také Evropský investiční fond. Ten byl založen roku 1994 a jeho hlavním cílem bylo poskytovat pomoc převážně malým podnikům. Jeho působení je v členských státech EU, ale také na území Turecka, Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Tento fond nespolupracuje přímo s firmami, ale jeho peníze k nim putují skrze finanční prostředníky.

Mezi hlavní cíle tohoto fondu patří poskytování rizikových investic a to malým a středním podniků, které jsou zaměřeny hlavně na technologický rozvoj. Hraje tedy hlavně prostředníka ve financování, nicméně je to tento fond, který přebírá hlavní záruky za tyto finanční pochody.

Investice EU jsou velmi propracované. Výhodou je, že na ně může dosáhnout téměř kdokoliv. Ať už jste tedy majitelem malého nebo středního podniku, zkuste se nad touto možností zisku podpory zamyslet.