Otevřena evropská firma – místní experti mají více kladů, méně stresu a odpovědnosti

Evropské firmy jsou otevřené. Je tomu tak, jelikož jsou postavené na tom, aby své zboží prodávali po celé Evropě. Jejich pracovníci jsou tak více připraveni na to, co můžou od svých zákazníků očekávat.

Firemní experti jsou tak logicky daleko méně ve stresu. Jejich práce je kvalitní a hlavně dobře finančně ohodnocená. Dle statistik se také méně dostávají do stresových situací, které mohou být pro výkon práce klíčové. Takový stres totiž člověka demotivuje od práce. Stresory mohou být různé – nedodržení termínu, nemoc, špatné vztahy na pracovišti. Lidé se pak proti těmto stresorům brání. Někdy vnitřně, aniž by sami chtěli. Lidské tělo je totiž naprogramováno tak, aby se stresu co nejvíce vyhýbalo. Pokud už se však ve stresové situaci ocitne, chce se z ní co nejrychleji dostat.

Založit si takovouto evropskou firmu není však jednoduché. Na rozdíl od firem působících pouze na jednom území, musí evropská firma splňovat ustanovení všech členských států. Musí také sledovat normy a nařízení vydané Evropskou unii. Velkou výhodou je, že právě Evropská unie nabízí jak začínajícím, tak rozjetým podnikům mnoho finančních benefitů. Ať už se jedná o dotace, či granty.

Možná právě proto jsou evropské podniky daleko více „v pohodě“. Musí při svém výkonu dodržovat více pravidel, avšak za ta pravidla jim to většinou stojí. Tyto otevřené firmy tak mají při svém vzniku a práci daleko více výhod, než mají podniky působící pouze na místním trhu. Ty jsou totiž omezeny pouze na okolní zákazníky. Mezi těmito podniky bývá spíše konkurenční boj, než nějaký systém spolupráce. Naopak je tomu u otevřených podniků, které se případné spolupráci nebrání. Důležité je však dodržovat určitá pravidla. Pokud se však dodržují, může být takováto spolupráce výhodná pro obě strany. Nejen, že si mohou pomoci při vývoji, mohou také více motivovat své zaměstnance, kteří se budou snažit být o krok napřed, než tomu je u firmy vedlejší, tedy konkurenční.

Zkuste se tedy zamyslet. Nestraní se vaše firma až moc okolí? Nebylo by lepší trochu upustit uzdu a otevřít dveře novým možnostem? Zamyslete se nad touto možností a otevřete dveře Evropě.