Jak můžou malé a střední podniky vyřešit finanční otázky?

Někdo by si mohl říct, že malé a střední podniky nehrají na evropském trhu žádnou roli. Opak je ale pravdou. I když se to nezdá, jsou to právě tyto malé podniky, které hýbou naši ekonomikou. Jejich objem zisků totiž dohromady daleko předčí nadnárodní podniky.

Malé a střední podniky jsou kategorie podniků čítající do určité hranice zaměstnanců. Kritéria se liší u každého státu či instituce. Evropská unie jako hraniční považuje firmu o 250 zaměstnancích, v USA je to přesně dvakrát tolik. Mnohdy se tyto podniky označují zkratkou SME (Small and Medium Enterprise) nebo SMB (Small and Medium Business).

Výhod těchto podniků oproti těm velkým je hned několik. Tyto malé a střední firmy dokáží daleko lépe reagovat na změny. Snaží se být daleko více inovativní, protože na tom záleží právě jejich působnost. Dokáží vytvářet daleko více nových pracovních příležitostí. Nedělá jim problém hospodářská recese a celkově je i daleko rychlejší proces rozhodování. Velké podniky mají totiž hodně členů ve vedení a jejich setkávání mohou být díky velkému počtu obtížná. Usnesení se na nějakém činu rovněž. Velkou výhodou je také to, že zaměstnanci těchto podniků mnohdy znají své majitele osobně. Tento kontakt tak může vést k daleko větší pracovitosti a motivaci. Daleko lépe se totiž práce „fláká“, pokud je pro vás šéf jen podpisem na výplatní pásce a osobně ho neznáte. Pokud se s ním ale vidíte každý den a občas si spolu zahrajete třeba i Lucky Nugget Online Casino, budete k firmě daleko loajálnější, a to je něco, co je pro správný chod firmy velice důležité, i když si to mnoho majitelů v dnešní době příliš neuvědomuje.

Pojďme se podívat i na nevýhody. Tyto firmy mají omezené možnosti zaměstnávání odborníků ve správě. Mnohdy je intenzita práce vyšší a ne vždy pro to panují příznivé pracovní podmínky. Firmy tohohle typu mají mnohdy i omezené prostředky na vlastní reklamní propagaci. Hlavními problémy mohou být věci personálního charakteru. Vedení si vyžaduje aktivní a kreativně zaměřené členy. Jsou kladené velké nároky na obchodníky. Financování je mnohdy také závažnou otázkou.

Při srovnání však narazíme na to, že výhody těchto podniků převyšují nevýhody. Proto jsou to právě tyto podniky, které hýbou naši ekonomikou a do budoucna by mohly vyřešit veškeré ekonomické otázky. Jejich počet totiž stále roste, neboť i sami podnikatelé jsou si vědomi toho, že mají tyto podniky daleko více kladů, než záporů.