Evropské peníze pro dobrou věc

V Česku je jedno veřejné přesvědčení – a tedy že evropské peníze jsou tu především pro tuneláře. Máte stejný názor? Pojďme se podívat na to, proč tomu tak není. Ať už si říkáme, co chceme, je pravdou, že mnohdy jsou evropské penězovody opravdu cílem těch, kteří chtějí bezpracně vydělat velké peníze. Existují však i jiné případy, o kterých se zdaleka tak často nepíše a v médiích se zmínky o úspěšných realizacích s pomocí fondů EU objevují spíše zřídka.

Tak například vezměme takový program pro inter-kulturní spolupráci a vzdělávání Erasmus+.
Ne, nejedná se o imigranty. Jde zde o podporu těch mladých lidí, kteří se chtějí vzdělávat, chtějí něco dělat a nesedět doma na zadku. Jedná se o budoucnost Evropy – ať už s unií, nebo bez ní. Hodnoty získané díky zkušenostem nabraných v rámci programů Erasmus+ totiž v lidech zůstanou.

Vezměme si mladého člověka po studiích, který nemůže najít práci. Ve Španělsku naprosto obvyklé. Co mu zbývá? Jít pracovat do továrny i přes to, že věnoval léta studiu namísto toho, aby začal utrácet nabyté peníze? Nikoliv. Místo toho se mnoho mladých lidí rozhodne jít na EVS – program pro dobrovolníky, umožňující vycestovat v rámci území EU a až 12 měsíců pomáhat v neziskové organizaci svého výběru. EU kryje náklady spojené s jeho ubytováním, stravou a podobně. Jedná se spíše o kapesné, nikoliv o vyhazování peněz daňových poplatníků.

Jakmile člověk nabere zkušenosti v dané oblasti, může zažádat v rámci Erasmus+ o podporu vlastního projektu a rozjet tak vlastní menší projekt sloužící občanské společnosti či životnímu prostředí a stát se tak plnohodnotnou součástí evropské společnosti. Ve srovnání s deprivovaným člověkem ubitým 12h směnami bez jakékoliv dobré vyhlídky je rozdíl zřetelný jako den a noc.

Granty nemusí znamenat miliony EUR utopených v soukromých podnicích tzv. podnikatelů s teplou vodou. Může se jednat také o granty v řádech pár tisíc EUR, které lidem dávají šanci začít slibný a úspěšný život prospěšný jejich okolí.