Evropské finanční služby

Evropská finanční podpora je značná. Mnohdy lidé ani nevnímají, co vše je financováno z rozpočtů Evropské unie. Mnozí ani netuší, že těchto finančních benefitů mohou využívat i oni sami. Pojďme si tedy ukázat, kam všude peníze z EU plynou a k čemu jsou potřebné.

EU poskytuje širokou finanční podporu pro tyto projekty – regionální a urbanistický rozvoj, zaměstnanost a sociální začlenění, zemědělství a rozvoj venkova, námořní a rybářské politiky, výzkum a inovace a v neposlední řadě také humanitární pomoc.

Ve všech těchto případech se jedná o poměrně vysoké částky. Není tak jednoduché se zabývat jejich správou. Je totiž potřeba, aby tyto finance došly vždy správně a včas na místo pro ně určené. Proto nestačí jen jedna instituce, která toto vše spravuje. Je potřeba, aby se toto financování dodržovalo přesně stanovenými pravidly. Je potřeba, aby peněžní toky byly co nejvíce transparentní. Hlavní slovo nad tím tvoří Komise spolu se svými 28 komisaři. Ti peníze rozdělují členským státům a tak odpovědnost za tyto peníze padá do rukou vlád těchto států.

Peníze se spravují v rámci tzv. sdíleného řízení a to zejména prostřednictvím pěti strukturálních investičních fondů. Jejich cílem je sledovat a co nejvíce naplňovat strategii Evropské unie, která se nazývá Evropa 2020.

Hlavními fondy, které spravují finanční toky, jsou Evropský fond pro regionální rozvoj, který patří k nejvíce známým, dále Evropský sociální fond, Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a Evropský námořní a rybářský fond.

K nejvíce oblíbeným podporám, hlavně mezi studenty, patří projekt Erasmus. Ten dává možnost studentům vysokých škol absolvovat jeden, nebo dva semestry jejich studia na zahraničních univerzitách v celé Evropě. Jejich studium je spolufinancováno právě z fondu Evropské unie. Studenti, kteří toto studium absolvují, získají nejen více povědomí o evropských zemích, ale také mnoho zkušeností do jejich budoucího profesního života. Nejedná se však pouze o studium. V rámci tohoto projektu můžou žáci absolvovat i praxi v zahraniční firmě, která jim dodá mnoho pracovních a osobních zkušeností.