Evropské finanční instituce

Peníze jsou v Evropské unii důležitým pojmem. Byly to právě finanční operace, které stály za vznikem Evropské unie. Ta totiž vznikla v 50. letech minulého století po druhé světové válce a jejím cílem byla správa uhlí a oceli, aby tak zamezila zbrojení a vypuknutí války nové. Jednalo se tak o regulaci jak materiálů, tak finanční.

euro-1166051_960_720Otázka peněz byla, je a bude vždy hodně diskutovanou. Právě kvůli finanční podpoře se některé státy ucházely o členství v této organizaci, která dnes čítá na 28 států. Z evropských fondů je totiž možné čerpat mnoho peněz na různá využití. Aby tento koloběh peněz fungoval, jak má, je zapotřebí, aby tato organizace měla instituce k tomu uzpůsobené. Pojďme se tedy na ně podívat blíže.

Evropská centrální banka je orgánem Evropské unie. Jedná se o centrální banku zemí eurozóny a její sídlo se nachází ve Frankfurtu nad Mohanem. Zabývá se měnovou politikou devatenácti zemí Evropské Unie. Tedy zemí, které za svou měnu pojaly euro. Společně s centrálními bankami členských zemí tvoří Evropský systém centrálních bank. Tato banka byla založena Maastrichtskou smlouvou. Samotná centrální banka začala svou činnost provozovat 1. ledna 1999. Co je však cílem této banky? Provádí měnové politiky, obchoduje s devizami, spravuje měnové rezervy členských států eurozóny a dohlíží na bezproblémový průběh platebního styku.

Další zajímavou a důležitou finanční institucí je Evropský účetní dvůr. Ten provádí kontrolu finančních prostředků Evropské unie. Jeho cílem je zlepšovat finanční řízení. Navenek však působí jako nezávislý strážce. Má hájit zájmy občanů unie. Vznikl na konci sedmdesátých let minulého století. Sídlo této instituce se nachází v Lucemburku. Účetní dvůr funguje jako kolektivní orgán s 28 členy, kdy každá země má právě jednoho člena. Úkolem dvora je kontrolovat, zda jsou finance Unie vynakládány podle správných zásad a na správné účely.

Za zmínku rozhodně stojí i Evropská investiční banka, která poskytuje nejen veřejným, ale i soukromým subjektům půjčky. Její sídlo se rovněž nachází v Lucemburku a své pobočky má i v Athénách, Lisabonu, Londýně, Madridu a Římě. Je však potřeba nezaměňovat ji za instituci EU. Evropská investiční banka stojí zcela mimo pravomoci EU a nepočítá se tedy mezi její orgány.