Evropská ekonomika

EconomyEvropská ekonomika patří k jedněm z nejsilnějších ve světě. A to díky tomu, že se celá evropská ekonomika skládá z 28 ekonomik členských států. Může tak konkurovat ekonomikám jako je ekonomika Ameriky, Číny, či Japonska.

Evropa si svůj ekonomický růst snaží podržet a to hlavně investicemi do oblastí jako doprava, výzkum, energetika. Jejím hlavním cílem je taktéž co nejméně zasahovat do životního prostředí a uchovat ho tak i pro budoucí generace. Proto i velká část peněz EU plyne na tyto účely.

V Evropské Unii žije „pouze“ 7 procent světového obyvatelstva. I přes tento fakt podíl obchodu s okolním světem dosahuje až 20% světového vývozu a dovozu. Nejsilnější jsou však samotné vazby mezi členskými státy. Ty se totiž snaží obchodovat mezi sebou, poněvadž v EU platí určité svobody. Je to svoboda pohybu osob, služeb a hlavně zboží.

Obrazem evropské ekonomiky je podíl zaměstnaných občanů. Čím více lidí je zaměstnaných v zemědělství, tím menší ekonomický rozvoj země prokazuje. Naopak podíl zaměstnaných lidí ve službách, tedy třetím sektoru a ve výzkumu, tedy čtvrtém sektoru, vykazuje ekonomickou vyspělost daného státu. Hlavním cílem EU je investice hlavně do výzkumu, který znamená taktéž investici do naší budoucnosti.

Doprava se taktéž řadí do ekonomického ukazatele. Cílem EU je budování efektivních, šetrných a kvalitních dopravních sítí, které budou mít minimální vliv na životní prostředí. Poněvadž došlo v poslední době k navýšení počtu osobních aut, snaží se EU investovat více peněz do železničních sítí, které v mnohých případech tvoří alternativu v dopravě osob například do zaměstnání. Velkým tahounem je hlavně letecká doprava. Ta se v posledních letech hlásí stále více o slovo. S tím je taktéž spojená otázka bezpečnosti, která je po leteckých útocích v New Yorku stále více diskutovaná.

Organizace, jako je Evropská unie, považuje svou ekonomiku za silnou zbraň. Proto i nařízení a směrnice, které z ni vychází, se ji snaží co nejvíce implementovat na jednotlivé státy a zavést tak pravidla, kterými se řídit. Existuje taktéž řada institucí, které mají za úkol hlavně po roce 2008 ekonomiku hlídat a snaží se předejít další ekonomické krizi. V některých kruzích se totiž šeptá, že je další krize na spadnutí.