Evropská banka pro zpomalení rozvoje

Evropská unie se snaží podporovat mnoho projektů. Jak na místní, regionální, tak i státní úrovni. Pomáhá jim financovat jak samotné založení, tak i průběh podnikání. Lidé si už na tento způsob financování zvykli. V mnoha případech se na těchto penězích stávají závislý. A právě tady nastává háček. Nejsou lidé až moc závislí na těchto penězích a místo, aby si je snažili sami vydělat, spoléhají v tom na Evropskou unii?

Takováto dotace za sebou skrývá hodně papírování. Když se vám to však podaří a váš nápad uspěje, můžete se těšit na štědrou finanční pomoc. Toho si začalo všímat stále více a více firem, které už tento způsob finančního příjmu berou jako samozřejmost. Některé se to ani nestydí přiznat. „Ano, čerpáme peníze z EU. Když je tady ta možnost, tak proč ne? Zažádali jsme si už o tři dotace a vždy nám vyhověli. Stačí k tomu pár papírů a peníze vám pak v klidu dojdou na účet,“ uvedl pražský podnikatel. Tento přístup s sebou však nese mnoho nevýhod. Lidí si na peníze zvykají a přestávají se sami snažit.

V budoucnu by to tak mohlo vést k tomu, že by firmy žily jen z těchto evropských peněz. Jejich snaha by šla, lidově řečeno, do kytek. Zaplatili by si pouze člověka, který za ně evropské papíry vyplní a pak by pouze čekali na finanční podporu. Místo rozvoje podnikání by tak nastal stav úplně opačný – stagnace.

Bylo by tedy potřeba nastavit určité hranice. Hranice, kolik daná firma může získat peněz za dané časové období. Tato firma by tady byla donucena k tomu, aby se snažila sama. Peníze by využila na pomoc v rozvoji svého podnikání, a také na samotné financování celého procesu. To by v lidech vznítilo snahu pracovat o to víc tvrdě.

Peníze z EU by tedy neměly být brány jako samozřejmost a jejich využití by mělo být účelové a praktické. Uvidíme tedy, jak se situace bude vyvíjet v letech následujících. Doufejme, že právě tyto peníze nepovedou ke zpomalení rozvoje celé EU.